El Progreso

Nadat de directeur van de basisschool ‘El Progreso’ contact met ons had opgenomen en aan gaf dat hij graag het leesproject op zijn school wilde doorvoeren, zijn wij van augustus 2015 tot december 2015 daar gaan helpen.

In de eerste week van augustus hebben wij op deze school toetsen afgenomen om het leesniveau van de kinderen te weten te komen. Daar kwam de vraag van de juffen uit groep 5 of wij ook examens bij hun leerlingen konden afnemen omdat ze veel leerlingen hadden die niet goed lazen. Na afname van de toetsen in groep 3, 4 en 5 hebben wij besloten met groep 3 en 5 verder te gaan. De nood was hoger in groep 5 dan in groep 4.

Hieronder zie je de resultaten van voor en na het project.

Groep 3

Goed: Het kind kent het alfabet en kan woordjes van 4 letters lezen.

Gemiddeld: Het kind kent een deel van het alfabet en leest woordjes van 4 letters op een laag tempo.

Onvoldoende: Het kind kent een paar of geen letters van het alfabet en kan geen woordjes lezen.

Resultaten Groep 3A

leesniveau augustus – leesniveau december

Resultaten groep 3B

leesniveau augustus- leesniveau december

Groep 5

Goed: Het kind kan vloeiend en vlot woordjes lezen van 4 tot 6 letters.

Gemiddeld: Het kind kan vloeiend woordjes lezen van 4 tot 6 letters maar niet vlot.

Onvoldoende: Het kind kan niet vloeiend en/of niet vlot woordjes lezen van 4 tot 6 letters.

Speciaal: Het kind kan niet lezen en zit op het niveau van groep 3.

Resultaten groep 5A

leesniveau augustus – leesniveau december

Resultaten groep 5B

leesniveau augustus – leesniveau december

Op ‘El Progreso’ is er een maand geen les geweest vanwege verhuizing/verbouwing van de school. Wij zijn in die maand terug naar ‘La Victoria de Jesús’ gegaan om wederom te helpen in de klas en te werken met individuele leerlingen. Ook daar zagen we een blijvende vooruitgang in het onderwijs van de juffen. Deze leerkrachten hebben het zelfs zo georganiseerd dat wanneer de klas van een juf gymles heeft, de juf kinderen uit andere klassen haalt om te oefenen met lezen. Wij zijn erg blij dat zij nog een extra stapje hebben gemaakt om het best mogelijke eruit te halen.

Certificering leerkrachten ‘El Progreso’

Op ‘El Progreso’ hebben de juffen zich goed ingezet ondanks de verhuizing. Na de verhuizing kwamen ze namelijk in noodlokaaltjes te zitten wat inhoudt dat ze in een open ruimte zaten met triplex platen die de klaslokalen verdeelden. Ontzettend rumoerig, chaotisch en zeer moeilijk om goed les te geven. Daarbij hebben ze ook nog een maand verloren door de verhuizing. Met deze situatie in het achterhoofd en kijkend naar de resultaten mogen we toch erg tevreden zijn met de geboekte vooruitgang. Volgend jaar zullen ze verder gaan met het technisch lezen.