Stichting Nederland

Stichting La Sonrisa is in het jaar 2013 opgezet met het doel verandering en vooral verbetering te brengen in het leven van minderbedeelden in Peru. Voorzitter Lisanne van der Molen is daarom in 2014 vertrokken naar Peru en heeft tot en met 2016 twee projecten succesvol uitgevoerd.

Waar kwam het idee vandaan om een stichting op te zetten?

Het idee van de stichting is voortgekomen uit twee praktijkervaringen van de voorzitter van de stichting. “Tot tweemaal toe heb ik stage gelopen op verschillende basisscholen in Iquitos te Peru, voor mijn studie op de Pabo. Daar ontdekte ik dat ik als student al meer ervaring en kennis in het onderwijs had dan de leerkrachten die daar al jaren lesgaven. Hierdoor werd ik leerkrachtenbegeleider tijdens mijn stage in plaats van stagiaire. Na mijn eerste stage in Peru wilde ik meer gaan doen. Ik wilde mijn scriptie maken en uitvoeren over het verbeteren van het leesonderwijs op de school waar ik stage liep. Na goedkeuring van de Pabo Almere kon ik aan de slag gaan. Ik vertrok wederom naar Peru en ditmaal met de doelstelling het leesonderwijs te verbeteren.”

De scriptie ontwikkelde zich tot het leesproject en zo besloot de voorzitter in overleg met Anna en Damy om Stichting La Sonrisa op te zetten. Met hulp van ‘DameYon B.V.’ en ‘Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen’ mocht Stichting La Sonrisa officieel een feit worden.

Stichting La Sonrisa richt zich hoofdzakelijk op fondsenwerving en -beheer. Het uitvoeren van de projecten wordt gedaan door ONG La esperanza del mañana.

Stichting La Sonrisa staat bij de belastingdienst aangemerkt als Stichting met ANBI status, onder fiscaalnummer 852788678 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57910081.