LvdJ en Elim

Op de basisscholen ‘La victoria de Jesús’ en ‘Elim’ hebben wij in het jaar 2015 ons leesproject uitgevoerd. Omdat beide scholen maar één groep drie en één groep vier hadden, zijn wij tegelijkertijd op beide scholen gaan helpen. Op die manier konden wij ook resultaten met de scholen vergelijken.

‘Elim’ is een evangelische school en is in een iets betere wijk van Iquitos gelegen. De leerkrachten komen uit Lima.

‘La victoria de Jesús’ ligt in één van de armste wijken van Iquitos genaamd Bajo Belén. Deze wijk staat ieder jaar van maart t/m juli onder water omdat de rivier buiten zijn oevers treedt.

Zo staat de school ook ieder jaar onder water en wordt er alleen les gegeven op de tweede verdieping. Leerkrachten en kinderen komen op school door over bruggetjes van houten planken te lopen of door met een kano vervoerd te worden. Daarnaast ligt de school in de zogenaamde ‘rode zone’. Hiermee wordt door de gemeente aangegeven dat het een onveilige wijk is met veel problemen.

Hieronder zie je de resultaten van voor en na het project.

Groep 3

Goed: Het kind kent het alfabet en kan woordjes van 4 letters lezen.

Gemiddeld: Het kind kent een deel van het alfabet en leest woordjes van 4 letters op een laag tempo.

Onvoldoende: Het kind kent een paar of geen letters van het alfabet en kan geen woordjes lezen.

Resultaten groep 3 ‘Elim’

leesniveau maart – leesniveau juli

Resultaten groep 3 ‘La victoria de Jesús’

leesniveau maart – leesniveau juli

Groep 4

Goed: Het kind kan vloeiend en vlot woordjes lezen van 4 tot 6 letters.

Gemiddeld: Het kind kan vloeiend woordjes lezen van 4 tot 6 letters maar niet vlot.

Onvoldoende: Het kind kan niet vloeiend en/of niet vlot woordjes lezen van 4 tot 6 letters.

Speciaal: Het kind kan niet lezen en zit op het niveau van groep 3.

Resultaten groep 4 ‘Elim’

leesniveau maart – leesniveau juli

Resultaten groep 4 ‘La victoria de Jesús’

leesniveau maart – leesniveau juli

Het aantal kinderen dat onvoldoende scoort op de leestoets is met 50% gedaald voor beide scholen in groep 3 en op ‘Elim’ in groep 4. Op ‘La Victoria de Jesús’ zijn alle leerlingen van het speciaal niveau gestegen naar een beter niveau. Alle kinderen zijn omhoog gegaan in niveau en dat is meer dan waar op gehoopt mocht worden.  

Op ‘La Victoria de Jesús’ zijn de resultaten nog altijd relatief laag. Deze kinderen kwamen in groep 3 met minimale kennis. Het was duidelijk dat deze kinderen niet naar de kleuterschool zijn geweest en er vanaf de basis begonnen moest worden. Veel van de kinderen komen niet regelmatig naar school. Dit komt enerzijds door de jaarlijkse overstroming maar ook door het gebrek aan stimulatie van huis uit. Kinderen worden, tenminste in hun schoolse ontwikkeling, niet ondersteund door ouders.  Door gebrek aan continuïteit is het lastig deze kinderen tot een hoger leesniveau te brengen.